Error: no file object

Regulament concurs: 5 ani de Timflow

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL 

ORGANIZATOR: HS Timber Productions S.R.L., Strada Grigore Alexandrescu Nr. 59, et. 4, Sector 1, 010623 București, România, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/6416/2017, cod fiscal RO14554103. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook. 

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare. 

Participanților li se pune în vedere că prezentul concurs, independent de organizarea acestuia pe Facebook, nu este inițiată, organizată, supervizată, sponzorizată, administrată, asociată sau promovată de Facebook, iar mărcile promovate sau produsele acordate ca și premii în cadrul concursului nu sunt finanțate de Facebook.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor care răspund corect la întrebări pe pagina https://www.facebook.com/HSTimberGroup  și care îndeplinesc condiția de vârstă peste 18 ani. Campania este deschisă tuturor cetățenilor, persoane fizice, care dețin un cont de Facebook. 

*Angajații HS Timber Group Gmbh sau membrii familiilor acestora nu pot participa.

3. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de HS Timber Productions S.R.L., cât și acceptarea regulamentului Facebook. Regulamentul concursului este disponibil pe pagina www.timflow.com si va fi postat alaturi de fiecare postare de concurs.

4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 09/mai/2022 până pe 16/mai/2022, la ora 23:59. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași: 

- Să dea like paginii de Facebook a HS Timber Group

- Să răspundă corect întrebării de concurs printr-un comentariu la intrebarea de concurs din ziua respectivă.

Participantii vor primi confirmare daca au raspuns corect/gresit printr-un mesaj privat pe Facebook si nu pot sa mai posteze un nou comentariu sau sa editeze raspunsul odata trimis.

Un participant poate să se înscrie în fiecare zi de concurs o singură dată și poate avea în total 5 șanse la premiu. HS Timber Productions S.R.L. își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple în aceeași zi de concurs prin utilizarea metodelor frauduloase (nume false, conturi false etc.) Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs un participant, în cazul în care acesta s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase.

6. PREMIUL

Câștigătorul campaniei 5 Years of Timflow & HS va fi premiat cu următorul premiu: un puzzle din lemn în formă de camion în valoare de 359 de lei. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului.

Premiul va fi livrat către câștigător de HS Timber Productions S.R.L., iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care a fost ales (random.org).

7. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților, de numărul zilelor în care participanții s-au înscris și de respectarea prezentului regulament.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, participanții acceptă că HS Timber Productions S.R.L. poate prelucra datele lor personale (imagini; nume etc.). Datele personale pot fi folosite în scopul organizării și desfășurării concursului, publicității și pentru anunțarea și validarea câștigătorilor și atribuirea premiilor, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați câștigători vor fi stocate timp 30 de zile de la încheierea Concursului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal aceste date vor șterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

9. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul. 

10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați HS Timber Productionsfilialele saleparteneriireprezentanțiiangajațiisuccesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: 

(i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului;

(ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice;

(iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet;

(iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere;

(v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 

Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere.

11. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe competente, situată în România, București. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.