Error: no file object

Demararea proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. HS BACO PANELS SRL”

Societatea HS BACO PANELS S.R.L. cu sediul în Oraş Comăneşti, Str. Crinului nr. 15, judeţul Bacău, a semnat în data de 23.06.2022 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. HS BACO PANELS SRL”, SMIS 2014+ 143013, 
încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Obiectivul proiectului este reducerea consumului de energie la nivelul HS BACO PANELS SRL prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor de energie in cadrul societății. În urma monitorizarii consumurilor se vor identifica cu precizie pierderile de energie si se vor lua măsuri pentru reducerea acestora, având impact direct în reducerea intensității energetice și a amprentei de carbon a companiei, ca rezultat direct al implementării proiectului.

Rezultatele asteptate sunt așadar: implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie care include Nivelul 1: instrumentatie de câmp si dispozitive de control,
nivelul 2: RTU (Remote Terminal Unit - Unitate de prelevare date din câmp),
nivelul 3: Stația master,

respectiv reducerea intensității energetice în industrie conform Indicator 2S55 cu 0,394 [kgep/ 1.000 euro] obtinută prin economii prognozate de energie electrică și energie termică (lemn si aschii din lemn) în valoare de 22,76 tep, într-un interval calendaristic de 5 ani de la punerea în funcțiune a investiției.

Programul: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 6.2  „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Valoarea totală a proiectului: 1.157.650,01 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 972.815,13 lei (826.892,87 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 145.922,26 din bugetul naţional).    

Durata proiectului: 41 luni, respectiv între data 01.07.2020 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 30.11.2023

Loc de implementare: Oraş Comăneşti, Str. Crinului nr. 15, judeţul Bacău

Date de contact: la adresa de mai sus sau e-mail: Alexandru.Agache[at]hs.ro, persoană de contact dl. Agache Alexandru.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020