Error: no file object

HS Timber Group în România: al 23-lea control privind respectarea EUTR – din nou, rezultate pozitive pentru companie

În luna august 2022 a avut loc 23-lea control privind respectarea Regulamentului European privind Comerțul cu Lemn (EUTR) la fabrica de panel a HS Timber Group din Comănești. Ca și în cazul inspecțiilor anterioare, rezultatul ultimului control EUTR a fost unul pozitiv pentru HS Baco Panels. 

În cursul acestor inspecții, autoritățile verifică dacă măsurile luate de către operator sunt proporționate cu complexitatea lanțului de aprovizionare și dacă riscul de apariție a lemnului neconform este diminuat. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, HS Baco Panels deține calitatea de operator care introduce pe piață produse din lemn.

Pentru a îndeplini cerințele, fabrica noastră din Comănești derulează un sistem elaborat Due Diligence, care are drept scop reducerea riscurilor legale pentru toate materialele lemnoase care sunt introduse pe piața europeană.

Pentru HS Timber Group, acest rezultat pozitiv este încă o confirmare a eficienței planului de acțiune pentru lanțul de aprovizionare sigur și sustenabil pe care compania l-a implementat la începutul anului 2017 și care a fost elaborat și consolidat în timp.

„Sistemul Due Diligence al HS Timber Group a fost conceput și implementat pentru a identifica și a atenua riscul de a avea materie primă din surse necontrolate sau controversate în lanțul de aprovizionare, precum și pentru a îndeplini cerințele diferitelor cadre de reglementare, cum ar fi Regulamentul EUTR, Lacey Act, Japanese Clean Wood Act, precum și diferite scheme de certificare,” a spus Adrian Lucan, managerul Departamentului de Control și Certificare a Lanțului de Aprovizionare în România. „Pentru a reduce semnificativ impactul negativ în lanțul nostru de aprovizionare, în special în achizițiile noastre, susținem continuu transparența și comunicarea deschisă în industria lemnului, însoțite de sisteme avansate Due Diligence.”

Controalele anterioare privind respectarea EUTR au avut loc în următoarele fabrici: Rădăuți (martie, august și decembrie 2015, martie 2017), Sebeș (martie 2016, martie 2017, martie 2018, 2 controale în aprilie 2019, aprilie 2020), Comănești (noiembrie și decembrie 2016, martie și octombrie 2018, februarie 2020, octombrie 2021, august 2022), Reci (noiembrie 2016), Siret (martie 2015, martie 2018, mai 2019, mai 2020, noiembrie 2021).