Error: no file object

Cum facem eforturi suplimentare pentru a sprijini protecția biodiversității în lanțul nostru de aprovizionare (video)

HS Timber Group se angajează să protejeze, să restaureze și să îmbunătăţească biodiversitatea ecosistemelor forestiere prin promovarea silviculturii durabile. Am implementat o politică strictă de aprovizionare pentru a preveni orice efecte negative care ar putea apărea în lanțurile noastre de aprovizionare.

De asemenea, încurajăm și promovăm folosirea utilajelor moderne şi prietenoase cu mediul în cadrul activităților de exploatare efectuate de către furnizorii noştri, astfel încât să prevenim pierderea biodiversității și apariţia altor efecte adverse asupra ecosistemelor forestiere, precum și pentru a crește eficiența recoltării.

Un astfel de exemplu este utilizarea funicularului şi a forwarderului. Utilizarea acestor utilaje oferă avantaje multiple. Acestea includ: protejarea cursurilor de apă şi a solului, evitarea deteriorării arborilor din jur, impact minim asupra solului. Vedeţi video aici.

La toate acestea se adaugă:

  • Chestionarul DDS de audit pe teren al HS Timber a fost actualizat în 2022 pentru a include fotografii ale speciilor rare.
  • Parchetele de peste 160 de ani care sunt situate în situri Natura 2000 sunt vizitate de către personalul HS pentru a verifica conformitatea și a reduce riscul unei posibile Păduri Virgine și pentru a monitoriza respectarea cerințelor de protecție a biodiversității.
  • Toate vizitele la parchete includ evaluarea conformității cu cerințele privind silvicultura cu impact redus.
  • HS promovează podurile mobile, care ajută la prevenirea pătrunderii utilajelor în albia râurilor.
  • Începând cu 2020, HS oferă diferite niveluri de sprijin și asistență pentru furnizorii de dimensiuni medii pentru a achiziționa utilaje second-hand și, prin urmare, pentru a-și spori eficiența și a reduce daunele aduse mediului; de exemplu, în 2022, cu sprijinul HS, un furnizor a obținut o eficiență mai bună și o mai bună protecție a mediului cu un forwarder și un funicular.