Error: no file object

HS Timber Group publică al doilea Raport de Sustenabilitate

  • Transparența și deschiderea față de public este atitudinea de bază a companiei
  • Programul de sustenabilitate a fost extins în continuare
  • Angajament clar pentru gestionarea durabilă a pădurilor și protecția climei
  • Raportul a fost supus unei analize critice din partea Agenției Federale de Mediu din Austria

 

HS Timber Group publică astăzi Raportul de Sustenabilitate pentru exercițiul financiar 2019, pentru companiile din divizia de industrie a lemnului.

Este cel de-al doilea Raport de Sustenabilitate, pentru care compania a consultat atât părțile interesate interne, cât și pe cele externe, înainte de redactare. S-a evaluat relevanța anumitor subiecte pentru părțile interesate și opțiunile de acțiune ale companiei. Drept urmare, transparența, satisfacția clienților și un lanț de aprovizionare sigur continuă să aibă prioritate pentru HS Timber Group.

Ținând cont de cele menționate anterior, au fost identificate 11 domenii centrale de acțiune asupra cărora compania ar dori să continue să lucreze.

„Produsele din lemn provenit din silvicultură durabilă fixează CO2 iar produsele secundare rezultate din procesul de tăiere sunt utilizate pentru a produce materiale de încălzire care înlocuiesc combustibilii fosili, cum ar fi peleții și brichetele. Acest lucru înseamnă că produsele au un impact pozitiv asupra mediului și pot ajuta la combaterea încălzirii globale,” explică Michael Proschek-Hauptmann, expert în sustenabilitate al HS Timber Group. „Centralele de cogenerare și utilizarea energiei în procesul de producție au fost, de asemenea, planificate într-o manieră durabilă. În centralele de cogenerare, produsele secundare rezultate din procesarea lemnului, în principal scoarța, sunt arse pentru a genera energia termică și electrică pentru procesul de producție. Excedentul este livrat în rețeaua națională sub formă energie electrică din surse regenerabile.”

Raportul de Sustenabilitate, inclusiv balanța de gaze cu efect de seră a grupului de companii, a fost supus unei analize critice realizată de către Umweltbundesamt GmbH din Austria (Agenția Federală de Mediu din Austria) iar feedback-ul a fost încorporat în raport. Declarația auditorilor a fost foarte pozitivă și este reprodusă în raport: "The critical review panel found the overall quality of the Sustainability Report, especially regarding materiality, entirety, balance and design to be high and adequate for the purpose of the report. The data listed is comprehensible and comprehensive. The report includes positive aspects of the company's sustainability performance, but also addresses existing challenges and current or previous difficulties.”

Proschek-Hauptmann adaugă: „Suntem mândri că am implementat cu succes Planul de Acțiune pentru un Lanț de Aprovizionare Sustenabil în 2017 și să prezentăm starea implementării în acest raport. Vom continua să mergem în această direcție în mod consecvent.”

Mai mult, „Suntem mândri că am continuat cu succes Planul de Acțiune pentru un Lanț de Aprovizionare Sustenabil implementat în 2017 și că prezentăm acest raport acum. Suntem, de asemenea, încântați să primim sugestii suplimentare pentru programul nostru de sustenabilitate, precum și în special cu privire la acest raport,” concluzionează Proschek-Hauptmann.

Feedback-ul la raport poate fi adresat direct către: michael.proschek[at]hs.at.

 

Despre HS Timber Group

HS Timber Group își are rădăcinile într-o afacere tradițională de familie din Austria cu o experiență de peste 400 de ani în domeniul prelucrării lemnului. Astăzi, Grupul este activ preponderent în industria lemnului, dar, de asemenea, în comerțul cu material lemnos și producerea energiei din surse regenerabile. Grupul deține trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri în România și o fabrică de cherestea în Germania. Cu aproape 3.200 de angajați, HS Timber Group este una dintre cele mai importante companii de prelucrare a lemnului din Europa. Produsele Grupului sunt vândute în peste 70 de țări din întreaga lume. HS Timber Group GmbH este o companie a Evergreen Private Foundation.