Error: no file object

HS Timber România: A doua consultare publică din 2022

La HS Timber Group, suntem parte a unui lanț viu de aprovizionare, menit să ofere cumpărătorilor finali confortul cu privire la originea legală a lemnului și corectitudinea procesului de fabricație. De aceea, urmărim să consolidăm parteneriatele pe bază de onestitate și dorință comună de progres.

În România, unde operăm două fabrici de cherestea, o fabrică de panel şi o unitate de producţie a grinzilor lamelare, suntem un jucător important în industria de prelucrare a lemnului care susţine mai mult de 300.000 de familii la nivel național.

„Pentru a asigura conformitatea produselor noastre este crucial să ne asigurăm că lemnul nostru provine din păduri gestionate durabil,” a precizat Adrian Lucan, managerul Departamentului de Control și Certificare a Lanțului de Aprovizionare a HS Timber în România. „Trasabilitatea și transparența sunt valori esențiale care ne ajută să îmbunătățim siguranța lanțului nostru de aprovizionare, iar contribuția externă este parte integrantă a activităților noastre de gestionare a riscurilor.”

Prin urmare, în a doua parte a lunii octombrie, a avut loc evenimentul intitulat Consultarea părților interesate cu privire la politicile și zonele de achiziție ale HS Timber Group, la care au participat peste 90 de persoane, membri ai comunităților locale, de afaceri, autorități și alte organizații.

Dacă în 2021, din cauza situației pandemice a fost organizat un singur eveniment, online, de consultare a părţilor interesate, în anul 2022, am revenit, după o primă sesiune online, la întâlnirile tradiționale, în cadrul cărora am urmărit ca dialogul direct și sincer și interacțiunea umană să creeze un cadru pentru colaborarea fructuoasă în viitor.

„La HS Timber ne propunem să devenim un model de afaceri și încurajăm dialogul deschis între toți cei interesați de bunăstarea regiunilor unde funcționează fabricile noastre, a oamenilor, și în general a mediului de afaceri,” a spus Dan Bănacu, Director general la HS Timber Productions. „Suntem mândri că lucrăm cu lemnul, o materie primă disponibilă pe plan local, regenerabilă, într-o industrie de prelucrare performantă, cu o lungă tradiție în țară.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte de interes comun precum: reguli de concurenţă în România - implicaţii în sectorul forestier; utilizarea podului forestier modular şi mobil pentru exploatarea lemnului cu impact redus asupra mediului; situaţia actuală a pieţei lemnului; soluţii inovative AI de măsurare a masei lemnoase în diferite faze de procesare; administrarea pădurilor private; PEFC - sustenabilitate aplicată. De asemenea, au avut loc şi demonstraţii practice în teren a podului modular şi a instrumentelor AI de măsurare a masei lemnoase.

Colaborarea continuă cu furnizorii, conștientizarea și instruirea lor este, de asemenea, crucială astfel încât promovăm dialogul deschis, permanent, ca bază pentru a aduce pe același plan așteptările și acțiunile şi pentru a reduce semnificativ impactul negativ în lanțul nostru de aprovizionare, în special în achizițiile noastre.