Error: no file object

Codul de Conduită pentru angajați

Codul de Conduită al HS Timber Group este una din pietrele de temelie ale companiei - acesta expune fundamentele atitudinii noastre față de business. Codul de Conduită stipulează norme clare de comportament care trebuie urmate de toți angajații. Dacă aveți dubii, întrebați! Dacă observați ceva, spuneți ceva! Dacă observați posibile nereguli, intern sau extern, sau aveți întrebări privind modul de conformare la Codul de Conduită, vă rugăm să le adresați personal sau anonim Biroului de Conformitate al HS Timber Group: compliance[at]hs.at

 

Lansare proiect Digital4HS – Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații HS Timber Productions

Compania HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. implementează în perioada 15 iulie 2021 – 14 ianuarie 2023 proiectul „Digital4HS – Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații HS Timber Productions”, cod MySMIS 149569.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/aptitudini ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice  cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, prin programe de formare destinate angajaților din regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Descarcă: Lansare proiect „Digital4HS – Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații HS Timber Productions” (RO)

Descarcă: Lansare proiect „Digital4HS – Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații HS Timber Productions” (EN)