Error: no file object

Codul de Conduită pentru Furnizori

Codul de Conduită intern al HS Timber Group este una dintre pietrele de temelie ale companiei, și reprezintă punctul de plecare pentru modul în care ne desfășurăm activitatea. Acest document stipulează standarde clare de conduită, care trebuie respectate de toți angajații companiei. Din aceste reglementări interne am derivat un Cod de Conduită pentru furnizori. Scopul său este să transmită principiile companiei către toate entitățile care ne furnizează produse ori servicii.