Error: no file object

Codul de Conduită pentru Partenerii de Afaceri

Codul intern de Conduită al HS Timber Group este unul dintre documentele fundamentale ale companiei, care stabilește baza pentru modul în care compania și toate filialele sale își desfășoară activitatea. Acest document prevede standarde clare de conduită care trebuie respectate de către toți angajații noștri. Din reglementările noastre interne, am derivat acest Cod de Conduită pentru Partenerii de Afaceri (furnizori, clienți și alți parteneri de afaceri). Scopul său este să reflecte standardele noastre asupra lanțului de aprovizionare, precum și a tuturor celorlalți parteneri de afaceri viitori ai HS Timber Group, inclusiv partenerilor de afaceri ai tuturor filialelor sale.