Error: no file object

Sistemul de gestionare a conformității

Sistemul de gestionare a conformității al HS Timber Group are la bază misiunea companiei, precum și Codul de Conduită pentru angajați. Ambele constituie baza comportamentului etic în mediul de afaceri al companiei noastre. Organizarea conformității este gestionată la nivel de Grup. Un canal independent de raportare– la nevoie, anonim – direct către Biroul de Conformitate al Grupului este disponibil tuturor angajaților și oricărei părți lezate care dorește să semnaleze iregularități.

Încălcări ale conformității pot fi raportate atât intern cât și extern direct către compliance[at]hs.at.

Angajații HS Timber Group participă periodic la cursuri livrate de experți externi. Cursurile periodice de conformitate și anti-corupție servesc la formarea și la sensibilizarea angajaților noștri. Pentru aceste cursuri, HS Timber Group cooperează de asemenea cu Academia Internațională Anti-Corupție (www.iaca.int), organizație care ne sprijină cu programe de instruire personalizate și ne oferă acces la o rețea internațională de experți, prin programul său de conformitate.
Mai multe informații: Compania cooperează cu Academia Internațională Anti-Corupție (IACA)