Error: no file object

Angajamentul HS Timber Group cu privire la conformitatea cu Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM)

Suntem un actor central în industria europeană și mondială a lemnului și suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de angajații și partenerii noștri. Tindem către o cultură corporativă care subliniază importanța respectării cerințelor legale fundamentale la locul de muncă.

Pentru a respecta aceste reguli, monitorizăm legislația națională din toate țările în care ne desfășurăm activitatea, pentru a verifica dacă legislația națională respectă cerințele OIM. Convențiile Fundamentale ale OIM sunt standarde de muncă ce acoperă principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă: libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă; eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie; abolirea efectivă a muncii copiilor; și eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocupația.

Descarcă: Angajamentul HS Timber Group cu privire la conformitatea cu Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) (RO)

Descarcă: Angajamentul HS Timber Group cu privire la conformitatea cu Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) (EN)

Descarcă: Angajamentul HS Timber Group cu privire la conformitatea cu Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) (DE)

Descarcă: Angajamentul HS Timber Group cu privire la conformitatea cu Convențiile Fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) (RU)