Error: no file object

Domeniile noastre de intervenție sunt sociale, de mediu și de viitor 

 

  • Social: Susținem proiecte și inițiative în comunitățile și regiunile în care ne desfășurăm activitatea, care aduc îmbunătățiri în serviciile comunitare - în grădinițe, școli, locuințe pentru persoanele defavorizate, facilități pentru săraci și vârstnici, servicii de urgență, asistență medicală, clădiri publice, precum și evenimente comunitare. 
  • Mediu: Susținem și dezvoltăm proiecte și inițiative care contribuie la gestionarea durabilă a pădurilor (inclusiv certificarea pădurilor), trasabilitatea lemnului, reîmpădurire și protejarea zonelor bogate în biodiversitate. 
  • De viitor: Susținem educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în silvicultură și industria lemnului prin intermediul unor burse (la universități și școli tehnice), dotarea laboratoarelor, proiectelor și evenimentelor.