Error: no file object

Strategia CSR

Ne-am luat angajamentul față de sustenabilitate și creștere în întreaga organizație. Succesul nostru economic depinde de pădurile gestionate durabil și ne angajăm pe deplin să protejăm biodiversitatea. Originea resurselor pe care le folosim este trasabilă în mod transparent, ceea ce face ca produsele noastre să fie unele dintre cele mai sigure din industrie. Utilizarea responsabilă a resurselor noastre și un management eficient al mediului sunt o parte integrantă a activităților noastre economice, sprijinind inovația și succesul. Un dialog transparent și onest cu angajații noștri, părțile interesate și publicul larg ajută la implementarea și îmbunătățirea constantă a abordării noastre. Angajamentul nostru local în regiunile în care activăm inițiază și susține dezvoltarea economică și respectă mediul înconjurător. Oferim locuri de muncă de înaltă calitate și contribuim la renașterea pe termen lung și la atractivitatea regiunilor. Ne-am angajat în responsabilitatea noastră față de comunități și o industrie sustenabilă a lemnului.

Pentru noi, responsabilitatea noastră socială înseamnă în primul rând să analizăm ceea ce putem îmbunătăți pe plan intern pentru a nu pierde resurse, pentru a le adăuga cea mai mare valoare, a reduce amprenta noastră asupra mediului și a acționa ca un angajator responsabil, asigurând locuri de muncă sigure și pline de semnificație. Cu ajutorul părților interesate, derulăm un proces continuu de îmbunătățire a procedurilor noastre, a modului în care ne asigurăm că lemnul pe care îl prelucrăm este legal și recoltat din pădurile gestionate durabil. Cu aceasta, ne străduim să fim un lider în industrie, conducând, spre exemplu, schimbarea sistemică a trasabilității lemnului. Suntem conștienți de realitățile sociale și economice cu care se confruntă comunitățile din jurul fabricilor noastre și sponsorizăm o varietate de proiecte pentru îmbunătățirea accesului acestora la servicii sociale, educaționale și de sănătate adecvate. În perioada 2010-2022, sponsorizările HS Timber Group s-au ridicat la aproximativ 18,5 milioane de Euro.

HS Timber Group și Fundația Pădurea de Mâine au încheiat un parteneriat strategic pentru a implementa împreună proiectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor din România, în beneficiul comunităților. Fundația Pădurea de Mâine a fost înființată in 2019, cu sprijinul strategic al HS Timber Group. Misiunea Fundației este să contribuie la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și la dezvoltarea unei economii durabile în domeniul forestier în România. Prin acest parteneriat strategic, HS Timber Group urmărește să implementeze mai punctual și mai eficient angajamentul său de responsabilitate socială.