Error: no file object

PEFC™

Sistemul de certificare pentru gestionarea durabilă a pădurilor PEFC este o organizație internațională, independentă, non-profit și neguvernamentală pentru asigurarea și îmbunătățirea continuă a gestionării durabile a pădurilor, prin certificarea independentă a terților.

HS deține certificate CoC (Lanț de Custodie) pentru toate unitățile sale de prelucrare a lemnului.

Găsiți aici documentul certificatului nostru PEFC™, detalii suplimentare și Baza de date PEFC™

SFI® RECOGNIZING GLOBAL STANDARDS

HS Timber Group este prima companie de prelucrare a produselor din lemn masiv autorizată să utilizeze logoul Inițiativei pentru Dezvoltarea Durabilă a Pădurilor - Sustainable Forestry Initiative (SFI®), pentru recunoașterea standardelor globale. Logoul recunoaște produsele din lemn certificate PEFC CoC în afara Americii de Nord.

ISO 14001

Familia de standarde ISO 14001 definește cerințele recunoscute la nivel internațional pentru sistemele de management de mediu. Acesta include multe alte standarde privind diferite aspecte ale managementului mediului, de exemplu evaluări ale ciclului de viață, indicatori de performanță de mediu și evaluarea performanței de mediu.

HS Timber Group deține în prezent certificarea ISO 14001 la Reci și Comănești.

ISO 38200

HS Timber Productions Siret a obținut rezultate pozitive la evaluarea principală ISO 38200:2018 și va primi în curând noul certificat ISO 38200:2018. Sistemul Due Dilligence (DDS), a fost evaluat și validat ca fiind în conformitate cu cerințele ISO

ISO 38200:2018 este un nou standard internațional care specifică cerințele pentru un lanț controlat de custodie (CoC) de lemn și produse pe bază de lemn. Standardul ISO este recunoscut la nivel mondial și reprezintă o nouă dovadă pentru arhitectura unică de securitate a HS Timber Group.

HS Timber Productions ISO 38200 Self-Declaration (2020), (2021).

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) a fost înființat în 1993 în urma Summit-ului de Mediu de la Rio de Janeiro. Este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, angajată în folosirea corectă, responsabilă din punct de vedere social și viabilă din punct de vedere economic a pădurilor lumii.

HS Timber Group și-a pierdut certificarea FSC și a fost dezasociată în 2017, pe baza unei decizii a consiliului FSC, după ce a fost supusă unei perioade de probă pentru o posibilă dezasociere în 2016. FSC și HS Timber Group se află într-un proces de dialog continuu, în care HS Timber Group trebuie să demonstreze îmbunătățiri tangibile și semnificative în activitățile sale de gestionare a pădurilor și de comerț cu material lemnos, așa cum este cerut de FSC, pentru a putea redobândi în viitor certificarea FSC.