Error: no file object

PEFC

Sistemul de certificare pentru gestionarea durabilă a pădurilor PEFC este o organizație internațională, independentă, non-profit și neguvernamentală pentru asigurarea și îmbunătățirea continuă a gestionării durabile a pădurilor, prin certificarea independentă a terților.

HS deține certificate CoC (Lanț de Custodie) pentru toate unitățile sale de prelucrare a lemnului.

Găsiți aici documentul certificatului nostru PEFC, detalii suplimentare și Baza de date PEFC

SFI® RECOGNIZING GLOBAL STANDARDS

HS Timber Group este prima companie de prelucrare a produselor din lemn masiv autorizată să utilizeze logoul Inițiativei pentru Dezvoltarea Durabilă a Pădurilor - Sustainable Forestry Initiative (SFI®), pentru recunoașterea standardelor globale. Logoul recunoaște produsele din lemn certificate PEFC CoC în afara Americii de Nord.

FSC®

HS Baco Panels şi Luvia deţin certificate FSC®, ce recunosc iniţiativele de a aproviziona 100% lemn din păduri certificate. Acest lucru arată angajamentul nostru puternic față de sustenabilitate și management responsabil al pădurilor.

ISO 14001

Familia de standarde ISO 14001 definește cerințele recunoscute la nivel internațional pentru sistemele de management de mediu. Acesta include multe alte standarde privind diferite aspecte ale managementului mediului, de exemplu evaluări ale ciclului de viață, indicatori de performanță de mediu și evaluarea performanței de mediu.

HS Timber Group deține în prezent certificarea ISO 14001 la Reci și Comănești.