Error: no file object

Măsurile planului de acțiune

Expertul nostru de mediu Michael Proschek-Hauptmann, împreună cu reprezentanți ai diferitelor organizații ale societății civile și a altor părți interesate, evaluează constant standardele și acțiunile noastre de mediu și dezvoltă metode de îmbunătățire. Măsurile pe care le-am implementat în România depășesc cu mult toate cerințele legale. Din 2017, am investit mai mult de un milion de Euro în acest sistem de securitate de ultimă generație.

Sistemul Due Diligence

HS Timber Group a implementat un sistem Due Diligence bazat pe analize specifice ale riscurilor de achiziție din fiecare țară de unde provin livrările de material lemnos. mai mult ...

Ne asigurăm de legalitatea fiecărei livrări examinând în detaliu toate documentele, iar experții noștri sau experți externi efectuează inspecții la fața locului în cazul furnizorilor sau a proprietarilor de păduri și efectuează verificări suplimentare a conformității, la recepția livrărilor de bușteni. Orice livrare neconformă este respinsă. ... mai puțin

Monitorizare prin GPS pentru transparența totală a lanțului de aprovizionare

Fiecare livrare la poarta fabricilor din România este verificată minuțios, iar rezultatele acestei verificări sunt prezentate publicului larg într-un mod transparent. mai mult ...

Sistemul nostru de monitorizare prin GPS de ultimă generație, Timflow <a href="https://www.timflow.com" target="_blank">www.timflow.com</a> urmărește traseul fiecărui camion din România care livrează bușteni fabricilor noastre și verifică de unde provine lemnul. Aceste informații, care includ coordonatele GPS ale locului de încărcare și întreaga rută parcursă până la poarta fabricii, fotografii ale încărcăturii și referiri la documentele oficiale, sunt disponibile publicului permanent – acest fapt este unic în industria europeană a lemnului. ... mai puțin

Fără livrări din parcurile naționale

HS Timber Group nu acceptă livrări din parcurile naționale, deși legislația română permite prin reglementare strictă recoltarea în zonele cunoscute drept «zone tampon» și în cazul tăierilor de igienă. mai mult ...

Furnizorii noștri sunt obligați contractual să se conformeze politicii noastre. Pentru a asigura respectarea acestei politici, verificăm fiecare camion care ajunge la porțile fabricilor noastre pentru a afla dacă transportă sau nu lemn provenit din parcurile naționale. Pentru aceasta, folosim sistemul de monitorizare prin GPS Timflow, care înregistrează ruta exactă a camionului. În plus, documentele de origine necesare din punct de vedere legal (documentul care dovedește cantitatea exploatată) și avizul de însoțire pe care furnizorul este obligat să îl aibă, sunt comparate, pentru verificare, cu documentele parcului național. Furnizorii care dețin depozite de buștean care achiziționează lemn din zonele tampon ale parcurilor naționale pot livra către HS Timber Group dacă se asigură, prin separare fizică, că astfel de lemn nu ne este livrat. Furnizorii care se aprovizionează în acest mod sunt verificați în mod continuu. Acei furnizori care nu pot garanta separarea fizică sunt suspendați pe durata autorizației de exploatare valabilă pentru respectiva zonă. ... mai puțin

Controale stricte pentru zonele forestiere sensibile

HS Timber Group a dezvoltat un sistem Due Diligence strict, bazat pe analize de risc în funcție de zone de achiziționare, verificarea atentă a tuturor documentelor de origine și verificări la fața locului pentru tot materialul pe care îl achiziționează. mai mult ...

Folosim toate hărțile și informațiile disponibile pentru a ne asigura că nu primim material lemnos din Parcurile Naționale din România, având în același timp în vedere și Pădurile Virgine si suprafețele încadrate in patrimoniul UNESCO pentru o verificare strictă. În cazul în care HS Timber Group primește transporturi din aceste zone sau din depozitele situate în imediata apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică în teren sau documentele necesare recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, autorizații de exploatare, hărți) pentru a se asigura că lemnul nu provine din astfel de zone. În caz contrar, transporturile sunt respinse. Toate aceste hărți, conținând limitele Parcurilor Naționale, UNESCO, a Pădurilor Virgine sau posibilelor Păduri Virgine (PIN-MATRA) sunt disponibile și în sistemul Timflow. ... mai puțin

Verificarea electronică a cantităților livrate

Folosim un sistem electronic de măsurare 3D pentru a ne asigura că cantitatea livrată menționată în avizele de însoțire a materialului lemnos corespunde cantității efectiv livrate. mai mult ...

Un scanner laser calibrat măsoară lemnul rotund livrat. Sunt verificate cantitățile determinate de furnizor la punctul de încărcare și menționate în avizul de însoțire a materialului lemnos. Volumele de masă lemnoasă care depășesc pragul de toleranță maxim admis din punct de vedere legal sunt puse deoparte și sunt raportate autorităților, ceea ce le exclude din producție. ... mai puțin

Controale stricte – toate sesizările sunt investigate

Verificăm în profunzime toți furnizorii pentru a evalua aspectele financiare și juridice, precum și principiile de etică în afaceri ale acestora, înainte de a permite livrările de masă lemnoasă către HS Timber Group. mai mult ...

Prin furnizor «nou» se înțelege de asemenea orice furnizor care nu ne-a livrat lemn de cel puțin un an, sau a cărui suspendare a fost înlăturată. Pe viitor, furnizorilor noștri li se va solicita să ia parte la un program de audit, ceea ce va asigura evaluarea periodică a acestora. Furnizorii care dețin depozite de bușteni vor fi auditați cel puțin o dată pe an, în funcție de dimensiunea lor. Apreciem fiecare sesizare privind posibile neconformități și o investigăm pe fiecare în parte. ... mai puțin

Excluderea furnizorilor care nu respectă Codul de Conduită sau politica de aprovizionare a HS Timber Group

Avem standarde foarte ridicate când ne selectăm furnizorii și colaborăm cu ei. În special, ei trebuie să se angajeze să respecte Codul de Conduită pentru Furnizori. mai mult ...

Acest lucru, împreună cu respectarea fără compromisuri a politicii de aprovizionare cu masă lemnoasă, face parte din contractul de livrare. Nu încheiem înțelegeri comerciale cu furnizori care au fost condamnați pentru tăieri ilegale si pentru corupție. ... mai puțin

Îmbunătățire continuă - inspecții periodice efectuate de experți externi

HS Timber Group este determinată să-și mențină standardele ridicate de securitate a lanțului de aprovizionare pe termen lung. Cu ajutorul experților externi, care examinează și evaluează sistemele, ne asigurăm că avem în permanentă cele mai noi măsuri de securitate și sisteme de siguranță. mai mult ...

În trecut, organizații independente precum INDUFOR din Finlanda si KPMG din Canada au examinat cu atenție sistemele de securitate ale companiei, confirmând eficiența măsurilor luate, în același timp contribuind la continuarea procesului de îmbunătățire. ... mai puțin

Controale privind Regulamentului European al Lemnului (EUTR)

De la intrarea în vigoare a EUTR în 2013, sistemul Due Diligence al HS Timber Group a fost verificat de autoritățile în domeniu de 23 ori. mai mult ...

Toate controalele oficiale privind EUTR au confirmat respectarea obligațiilor Due Diligence. ... mai puțin

Program de conformitate și cursuri anti-corupție periodice

Codul de Conduită pentru angajații HS Timber Group este baza comportamentului etic în mediul de afaceri al companiei noastre. mai mult ...

Un canal de raportare către Biroul de Conformitate al Grupului, independent – și la nevoie anonim – este disponibil tuturor angajaților care doresc să sesizeze neregularități. Angajații HS Timber Group participă periodic la cursuri livrate de către experți externi. Trainigurile periodice de conformitate și anti-corupție servesc la formarea și la sensibilizarea angajaților noștri, în special acelor care se ocupă de achiziții. Pentru aceste cursuri, HS Timber Group cooperează de asemenea cu Academia Internațională Anti-Corupție (www.iaca.int), organizație care ne sprijină cu programe de instruire personalizate și ne oferă acces la o rețea internațională de experți, prin programul său de conformitate. ... mai puțin

Porți deschise pentru ONG-uri

În continuarea angajamentelor de comunicare transparentă, HS Timber Group a implementat o politică a porților deschise pentru ONG-uri. mai mult ...

Reprezentanți ai ONG-urilor acreditate ne pot vizita oricând, odată ce s-au înregistrat la Departamentul de Conformitate al companiei și după ce au semnat un acord de confidențialitate standard pentru tehnologia folosită în fabrici. Scopul nostru este să demonstrăm în mod transparent eforturile pe care le depunem pentru asigurarea unui lanț de aprovizionare sigur. ... mai puțin

Dialog intensiv, activ cu părțile interesate

Ne-am angajat într-u dialog periodic cu organizațiile de protecție a mediului și cu alte părți interesate și tratăm criticile și sugestiile cu seriozitate. mai mult ...

Organizăm periodic consultări prin care ne informăm interlocutorii cu privire la activitățile pe care le desfășurăm și încorporăm voluntar în practicile noastre de afaceri puncte de vedere externe. Sesizările cu privire la lanțul de aprovizionare sunt investigate în profunzime, ca parte a procedurilor noastre de securitate. ... mai puțin

Echipa de conformitate extinsă

HS Timber Group și-a extins semnificativ departamentele de Conformitate și Control al Lanțului de Aprovizionare. mai mult ...

Specialiști dedicaţi asigură integritatea lanțului de aprovizionare și o conduită de afaceri etică. De asemenea, s-au separat departamentele de Conformitate si Control al Lanțului de Aprovizionare și cel de Achiziții, pentru a se exclude conflictele de interese. ... mai puțin

Procesul de sustenabilitate si management al mediului

În 2017 HS Timber Group a implementat un proces de sustenabilitate la nivel intern, pentru a înrădăcina principiile dezvoltării durabile în cadrul grupului. mai mult ...

Din acest punct de vedere, HS Timber Group și-a stabilit ca obiective de mediu reducerea consumului de energie cu 25% pentru fiecare unitate de producție și a emisiilor de CO2 cu 30% până la sfârșitul anului 2025. Grupul s-a angajat, de asemenea, să achiziționeze masă lemnoasă doar din păduri certificate și administrate durabil, până în anul 2025. ... mai puțin

Promovarea administrării durabile a pădurilor

Pentru a promova administrarea durabilă a pădurilor, compania integrează măsuri de conștientizare și de informare a companiilor de exploatare forestieră din România cu privire la sistemul său de audit la fața locului. mai mult ...

Pentru a putea evalua progresul, criterii precum protecția apei și a solului au fost luate în considerare în cadrul acestor audituri forestiere în 2019, iar companiile de exploatare forestieră au fost informate activ cu privire la practicile de recoltare și administrare durabilă. ... mai puțin

Sănătate și securitate la locul de muncă

HS Timber Group a elaborat ghiduri complete privind sănătatea și securitatea în muncă. Scopul nostru declarat este de a nu avea nici măcar un accident de muncă. Angajații primesc instruire periodică, astfel încât acest obiectiv să poată fi realizat într-un mod sustenabil.

Proiect de viitor: protecția pădurilor românești prin monitorizare prin satelit

În 2018, HS Timber Group a făcut echipă cu GRAS (Global Risk Assessment Services, www.gras-system.org) pentru a dezvolta o metodologie pentru identificarea potențialelor suprafețe de pădure virgină din România. mai mult ...

Instrumentele de analiză prin satelit de ultimă generație sunt capabile să detecteze, să evalueze și să localizeze schimbările din copertina de vegetație. Rezultatele ar putea fi utilizate în viitor pentru a înregistra potențiale suprafețe de păduri virgine sau pentru a oferi informații pentru cartografierea locală. HS Timber Group a pus metodologia la dispoziția ONG-urilor și guvernului român în vederea realizării rapide a unei protecții durabile a acestor păduri.. ... mai puțin

Proiecte de reîmpădurire și angajamentul CSR

În septembrie 2017, România a fost martora lansării unui proiect multianual de reîmpădurire, intitulat Pădurea de Mâine, în cooperare cu Asociația Administratorilor de Păduri din România și cu sprijinul academic din partea Universității din Suceava. mai mult ...

Concentrându-se pe suprafețe forestiere degradate ale micilor proprietari de păduri și comunităților locale din România, proiectul dorește să aducă un plus de valoare și securitate pădurilor din această țară. Ținta finală este plantarea a aproape un milion de puieți în decursul următorilor ani. Începând din anul 2019, proiectul este derulat de Fundația Pădurea de Mâine. HS Timber Group și Fundația Pădurea de Mâine au încheiat un parteneriat strategic pentru a implementa împreună proiectele sociale și de mediu. Fundația Pădurea de Mâine a fost înființată in 2019, cu sprijin financiar din partea HS Timber Group, iar misiunea ei este să contribuie la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și la dezvoltarea unei economii durabile în domeniul forestier în România. Prin acest parteneriat strategic, HS Timber Group urmărește să implementeze mai punctual și mai eficient angajamentul său de responsabilitate socială. Până în prezent, HS Timber Group a investit peste 6 milioane de Euro în proiecte de responsabilitate sociala doar în România. ... mai puțin

HS Timber Group finanțează, de asemenea, și proiecte de mediu, sociale și educaționale în alte țări, cum ar fi Austria și India. Doriți să aflați mai multe informații despre acțiunile noastre în această privință? Dacă doriți mai multe detalii, vă rugăm să-l contactați pe:

Michael Proschek-Hauptmann
Director departament de conformitate și sustenabilitate
michael.proschek[at]hs.at