Error: no file object

Achiziții de buștean

Achiziționăm lemnul pe care îl utilizăm din păduri gestionate durabil. HS Timber Group prelucrează exclusiv lemn de rășinoase.

Cerințe pentru materiile prime și criteriile de calitate

Cerințele noastre legate de materia primă și criteriile de calitate sunt stipulate în Condițiile de achiziție. Solicităm angajaților și furnizorilor noștri să adere la standardele stricte pentru a nu achiziționa lemn din surse controversate. Detaliile în acest sens sunt descrise în Politica de aprovizionare cu masă lemnoasă. Deținem certificarea pentru lanțul de custodie din partea organizației PEFC™, recunoscută la nivel internațional. Prelucrăm exclusiv lemn rotund și cherestea provenite din surse controlate conform PEFC™. Găsiți aici certificatul nostru PEFC™, detalii suplimentare se găsesc în Baza de date PEFC™.