Error: no file object

Holzindustrie Schweighofer: Actualizare privind importurile de lemn din Ucraina

  • Compania a răspuns transparent unui nou chestionar adresat de către ONG-ul Earthsight; răspunsurile sunt disponibile online
  • Compania își desfășoară activitatea cu respectarea cadrului legal și a reglementărilor în vigoare
  • Măsuri peste prevederile legale: reguli stricte ale companiei pentru întregul lanț valoric
  • Furnizorii din Ucraina sub inspecție continuă – politica de toleranță zero pentru nereguli (2018)
  • Toate cele 12 controale privind respectarea EUTR de către Holzindustrie Schweighofer încheiate fără neconformități
  • Îmbunătățire constantă a arhitecturii sistemului de securitate – opiniile ONG-urilor sunt binevenite

Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile lider din industria de prelucrare a lemnului din Europa, cu trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri în România și o fabrică de cherestea în Germania, prezintă aspecte actualizate privind importurile sale de masă lemnoasă din Ucraina. Această actualizare este publicată cu ocazia unui chestionar trimis de ONG-ul britanic Earthsight, la care se solicită un răspuns până la data de 28 februarie 2019. Holzindustrie Schweighofer a răspuns acestor întrebări în mod transparent și le-a publicat pentru publicul larg pe site-ul său.

Compania dorește să explice în mod transparent măsurile implementate pentru a se asigura că importurile de masă lemnoasă din Ucraina se realizează doar în cadrul prevăzut de legile și reglemenetările în vigoare. În plus, Holzindustrie Schweighofer folosește această ocazie pentru a reitera condițiile cadru pentru importul de masă lemnoasă din Ucraina.

Intervale de timp și cadrul legal
Odată cu intrarea în vigoare în noiembrie 2015 a interdicției exporturilor din Ucraina pentru bușteanul de molid și de brad, Holzindustrie Schweighofer a încetat activitățile corespunzătoare. Atunci când interdicția de export al bușteanului de pin din Ucraina a intrat în vigoare în decembrie 2016, compania a încetat de asemenea să importe acest produs. La momentul actual, Holzindustrie Schweighofer achiziționează din Ucraina doar cherestea de rășinoase, de la 18 furnizori.

Sistem due-diligence riguros, dialog și îmbunătățire continuă
Principiul fundamental al Holzindustrie Schweighofer este să respecte toate regulile și reglementările în vigoare în toate activitățile sale. Compania aplică un sistem strict de control, proiectat să respecte cerințele EUTR (Regulamentul european privind lemnul) pentru toate achizițiile de masă lemnoasă. Printre alte aspecte, EUTR reglementează activitatea due diligence necesară, aplicată de către participanții la schimburi comerciale atunci când introduc pentru prima dată lemn și produse din lemn pe piața unică europeană. Aceștia sunt obligați să demonstreze că lemnul provine din tăieri legale.

12 controale fără reclamații privind respectarea EUTR
Între anii 2015 și 2019, Holzindustrie Schweighofer a fost supusă la 12 controale privind respectarea EUTR și toate acestea au confirmat respectarea obligațiilor due diligence.

Monitorizare meticuloasă
50 de angajați ai companiei Holzindustrie Schweighofer (auditori interni, experți în lanțul de aprovizionare și achizitori) analizează toate sursele masei lemnoase achiziționate. Cele mai importante elemente ale acestor verificări sunt: vizitele la furnizori și locațiile de recoltare din păduri, verificarea amănunțită a certificatelor de sustenabilitate și profilurile furnizorilor, precum și verificarea competențelor profesionale ale reprezentanților ocoalelor silvice. Scopul general al acestor măsuri este verificarea întregului spectru al lanțului de aprovizionare înainte de efectuarea oricărei achiziții de masă lemnoasă. După cumpărare și în timpul livrării se monitorizează îndeaproape calitatea, cantitatea și, respectiv, documentația de livrare. În plus, față de aceste verificări, toți furnizorii din Ucraina au fost auditați extern în 2018. Niciunul dintre acești furnizori nu a fost suspendat. Compania are o politică strictă de toleranță zero și nu acceptă nicio neregulă.

Dialog cu ONG-urile
În plus, Holzindustrie Schweighofer se angajează să mențină un dialog transparent cu publicul. Compania este convinsă că dialogul – pe lângă audituri interne continue – oferă cea mai bună oportunitate pentru optimizarea arhitecturii de secruitate a lanțului de aprovizionare. Aceasta se aplică în special țărilor cu provocări în mediile sociale, politice și economice.

Responsabilități clar definite
Cum înțelege, de principiu, Holzindustrie Schweighofer responsabilitatea sa în țările cu un context sensibil, cum ar fi Ucraina? Se disting următoarele arii de responsabilitate:

  • Respectarea legilor țării respective împreună cu toate reglementările internaționale aplicabile;
  • Aspirația etică de a crea sisteme de control eficiente și transparente, care să depășească sfera de aplicare a acestor legi pentru a monitoriza și proteja întregul lanț de aprovizionare;
  • Ambiția de a îmbunătăți continuu sistemul de securitate al companiei, în dialog constant cu publicul;
  • Refuzul clar de a încheia înțelegeri cu persoanele condamnate pentru corupție și tăieri ilegale.

Dacă apar probleme în anumite țări (cum ar fi Ucraina), care sunt de responsabilitatea autorităților naționale și care trebuie, prin urmare, să fie abordate de către aceste autorități, dar care nu sunt sau nu pot fi identificate nici chiar de o companie foarte meticuloasă precum Holzindustrie Schweighofer, în acest caz nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru astfel de probleme. Companiile private nu pot și nici nu trebuie să preia funcțiile și sarcinile suverane ale țărilor (cum ar fi cele ale procuraturii, ale autorităților competente sau ale autorităților executive). A fi considerată responsabilă pentru acte criminale care se presupune că au fost săvârșite într-o țară, când compania respectivă ar putea fi de fapt victima acestor infracțiuni, este o acțiune care trebuie să fie respinsă în mod categoric.

Mai multe detalii [pdf]