Error: no file object

Punct de vedere al Holzindustrie Schweighofer cu privire la diferențele de volum măsurat

  • Compania acționează după principiul respectării cu strictețe a legilor și normelor în vigoare
  • Lacunele legislative creează o situație absurdă în cazul în care procesatorul măsoară materialele lemnoase recepționate cu mijloace mai precise decât ale furnizorului
  • Holzindustrie Schweighofer pune la dispoziția autorităților competente sprijin tehnologic și expertiză în sisteme moderne de măsurare a materialelor lemnoase

Compania Holzindustrie Schweighofer precizează că folosește instrumente moderne de măsurare cu ajutorul laserului, care sunt aprobate de către Asociația de Standardizare din România și certificate de către Institutul Național de Metrologie. Aceste instrumente oferă rezultate mult mai precise legate de volume decât măsurătorile manuale făcute de furnizori în pădure. Acestea din urmă sunt imprecise (dar legale) și sunt consemnate în documentația de transport. Existența discrepanțelor de măsurare în utilizarea diferitelor metode și instrumente este normală și corectă, așa cum reiese din studiile științifice efectuate și din practica internațională. Holzindustrie Schweighofer, prin urmare, își menține opinia conform căreia mijloacele de măsurare aprobate de către Asociația de Standardizare din România și certificate metrologic măsoară corect, iar abaterile nu pot fi sancționate.

Ca procedură standard, Holzindustrie Schweighofer separă volumul suplimentar de materiale lemnoase rezultat după măsurarea electronică în fabrică, îl depozitează separat și anunță autoritățile despre volumul ajuns la societate. Această activitate înseamnă pentru companie un efort financiar suplimentar și irecuperabil: cheltuieli de manipulare, în afara procesului de producție, pentru bunuri care nu îi aparțin și care nu au fost recepționate. Mai mult, compania informează Garda Forestieră ori de câte ori identifică asemenea situații.

Buștenii comercializați pe piața de masă lemnoasă sunt măsurați la punctul de încărcare de către furnizor folosind clupa forestieră, iar la destinația finală, cu echipament electronic. În urma acestor două măsurători rezultă diferențe de volum, uneori  în afara limitelor de toleranță admise de reglementările în vigoare. Rezultă astfel cantități de lemn „în afara sistemului” care, chiar dacă sunt declarate autorităților, pun agentul economic în situația absurdă de a fi sancționat.

Holzindustrie Schweighofer sprijină autoritățile pentru găsirea unei soluții în vederea îmbunătățirii legislației și a coerenței sistemelor de măsurare a volumului materialelor lemnoase în tranzacțiile comerciale. Compania a implementat un plan de măsuri pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România.

Holzindustrie Schweighofer are o politică a porților deschise și urmărește cu interes preocupările societății civile. Credem că informația obiectivă este cheia unui dialog constructiv. De aceea, invităm părțile interesate să contacteze compania și să viziteze fabricile sale pentru o înțelegere exactă a tuturor măsurilor implementate.

Mai multe informații: comunicat de presă [.pdf]